Képzések - Szatmar megyei magyartanarok egyesulete

Go to content

Main menu:

KépzésekKépzés magyartanároknak
_____________________________________________________________________________Szatmár Megyei Tanfelügyelőség


Módszertani körök
2015. április 17-18.


            Rendhagyó módszertani kört szerveztünk a Szatmár megyei magyartanárok számára, 2015. Április 17-18 között. Rendhagyó, mert két budapesti magyartanárt hívtunk meg a LiterArt Magyartanári Egyesület a magyarországi Magyartanári Egyesület elnökét, Arató Lászlót és alelnökét, Fenyő D. Györgyöt.Hogy miért éppen ők voltak a meghívottak? – egy kis ismertető alapján kiderül.

         Arató László 1987 végétől 1990 szeptemberéig főállásban, majd 1994-ig mellékállásban az  Országos Pedagógiai (később Közoktatási) Intézetben az irodalomtanítás területén folyó újítások, fejlesztések gondozásával foglalkozott. Eközben mellékállásban egy évet szakmunkásképzõ intézetben is tanított. A nyolcvanas évek végén, a kilencvenes évek elején Jakab Györggyel egy esettanulmányokra épülő társadalomismeret-program kidolgozásában vett részt. Ebben az időszakban igyekezett más országok irodalom- és társadalomismeret-tanítási gyakorlatát is tanulmányozni.  
             1990 óta dolgozik vezetőtanárként az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolájában. A kilencvenes években írta – Pála Károllyal közösen –  A szöveg vonzásában című problémacentrikus felépítésű tankönyvsorozatot (Bejáratok, Átjárók, Kitérők). 1994 óta angol nyelvű magyar művelődéstörténeti, illetve filmelemző szemináriumokat vezet a McDaniel College budapesti kampuszán.  1995 és 1998 között az ELTE BTK-n, 2003-tól 2005-ig a Miskolci Egyetemen tartott módszertani speciálkollégiumokat főként a befogadásesztétika és az irodalomtanítás viszonyáról. Az 1995/96-os tanévben tanár műsorvezetője volt az MTV  Repeta Irodalom című sorozatának. 1996 decembere óta elnöke a Magyartanárok Egyesületének. Az egyesület konferenciái (évente 3-4), tanfolyamai és nyári módszertani táborai (eddig 14) a klasszikusokról való, a tanításban is alkalmazható tudás gyarapítása mellett a kortárs magyar irodalom tanításának lehetőségeivel foglalkoznak. 2004-től 2008-ig a SuliNova (később Educatio) szövegértési-szövegalkotási (integrált nyelvtan- és irodalomtanítási) programjának az irodalmi részért felelős vezető fejlesztőjeként dolgozott. Feladata a programcsomag egészének tervezése, a belső lektorálás és számos munkatankönyv írása volt. A tankönyvek mellett jó néhány műelemező és módszertani tanulmánya, illetve az irodalomtanításról szóló vitairata is megjelent.
Élő szerzők zseniális műveit ismerteti meg a fiatalokkal, és mert nem lehetetlen megtanít a kortárs szerzőket a kötelező tananyag mellet. (Ebben segít az Aegon díjas szerzők műveiből a Magyartanárok Egyesületének segítségével összeállított komplex multimédiás óravázlat csomag, amely ingyenesen letölthető a www.aegondij.hu oldalon. )

         Fenyő D. György - középiskolai tanár, szerkesztő, irodalomtörténész.Budapesten született 1958-ban. Az ELTE BTK-n magyar nyelv és irodalom – összehasonlító és világirodalom-történet szakon végzett. Huszonegy éven át a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnáziumban tanított, jelenleg az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola vezető tanára. Elsősorban a magyartanításról, a 19–20. századi magyar irodalomról, az iskolai pedagógiai munkáról jelentek meg írásai. Eddig három önálló könyve, három társszerzőként jegyzett kötete, száznál több egyéb publikációja, valamint tizenegy általa szerkesztett könyv látott napvilágot. Tanulmánykötete: Az én iskolám. Tankönyvei: Poétai iskola; A Biblia az irodalomban.
           A találkozók témakörei:
                         1. Kreatív-produktív gyakorlatok magyarórán
                         2. Tananygkiválasztás és –elrendezés, “kötelező” olvasmányok
                         3. Kortárs Magyar irodalom tanítása
          A középiskolában tanító magyartanárok pénteken délután (április 17-én) 15.00 - 19.00 óra között két csoportban dolgoztak Arató László, illetve Fenyő D. György irányításával a KÖLCSEY Ferenc Főgimnáziumban.
          Másnap, szombaton délelőtt 9.00 és 13.00 óra között két helyszínen zajlott a képzés: a Nagykároly és környékén az általános tanító magyartanárok a Kalazanci Szent József Római-Katolikus Líceum könyvtártermében találkoztak, a Szatmár és környéki tanárok szintén a Kölcsey Fernc Főgimnáziumban találkoztak.
         Mindkét szinten tanító tanárok észlelhették a magyar irodalom tanításában jelentkező szemléletbeli, minőségi, mennyiségi tananyagkülönbséget, ami minket is arra késztet, hogy átgondoljuk a tanterv által is megengedett tanítási stratégiánkat, irodalomszemléletünket, tanításhoz, olvasóvá neveléshez való hozzáállásunkat.

Szatmárnémeti, 2015.ápr.20.

Gál Gyöngyi – magyartanár, szaktanfelügyelő____________________________________________________________________________________________________


Nyitni a kortársak felé
           A magyarországi Magyartanárok Egyesületének elnöke, Arató László és alelnöke, Fenyő D. György tartott képzéseket a Szatmár megyei magyartanárok számára.

     A Szatmárnémetiben és Nagykárolyban megtartott foglalkozásokon a LiterArt Magyartanári Egyesület tagjai, az általános iskolában és középiskolában oktató magyartanárok vettek részt. A pénteken megtartott első találkozón a meghívottakat és a résztvevőket Gál Gyöngyi szaktanfelügyelő, a LiterArt elnöke köszöntötte, majd a magyarországi tanárok vezetésével megkezdődtek a foglalkozások.

         Három nagy témát fogott össze a Szatmár megyei magyartanárok találkozója: az első foglalkozás kreatív-produktív gyakorlatokból állt, a második során tananyag kiválasztási-elrendezési kérdésekről, olvasmányokról beszélgettek az oktatók, míg a harmadik foglalkozás keretében a kortárs irodalom oktatásáról esett szó. Amint azt lapunknak a két magyartanár elmondta, egyelőre még sokan ragaszkodnak a megszokott tanítási hagyományokhoz, tradíciókhoz. A kortárs irodalmi művekben is felfedezhetőek azonban azok a problémák, hagyományok, értelmezési kódok és műfajok, amelyek a régebbiekben. „Úgy gondolom, hogy a gyerekek sokkal nyitottabbak a kortárs irodalomra, mint amennyire ezt az iskola kihasználja. Jó lenne ebbe az irányba nyitni” — magyarázta érdeklődésünkre Fenyő D. György. Magyarországon, de itthon is, egyelőre a tanterv kötött, ez pedig mind a kortárs irodalom, mind a populáris irodalom oktatását megnehezíti. „Ez viszont fontos lenne, mert az úgynevezett magas irodalom megszerettetéséhez szükséges az, hogy a befogadó saját ízlése, érdeklődése is érvényesüljön — kölcsönösen elfogadó viszony alakuljon ki. Ebben az internet legalább olyan segítőtárs, mint ellenfél” — tette hozzá Arató László.

        Az interneten ugyanis nagyon sok írott szöveg terjed: rengeteg olvasmány elérhető a világhálón, ingyen vagy kevesebb pénzért, mint egy nyomtatott könyv, éppen ezért a magyartanításban az internet új horizontokat is nyit. Az internet világában így ma már teljesen másként olvasunk, mint korábban: cikázunk a sorok, írások között, „szörfözünk” a különböző információk hullámain. Az információk, tényismeretek pillanatok alatt elérhetővé válnak az interneten, ezeket azonban nem magolni kell. A tanárnak abban kell segíteni, hogy a gyerekek ezeket elérjék és jól hasznosítsák — tették hozzá a magyartanárok.

forrás: www.frissujsag.ro


 
Back to content | Back to main menu