KAV - Szatmar megyei magyartanarok egyesulete

Go to content

Main menu:

KAV

Versenyek, vetélkedők

A Magyar Nyelv Napjai keretében szombaton Szatmárnémeti adott otthont a Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi döntőjének. A versenyre egész Erdélyből, sőt, a határon túlról is érkeztek diákok, akik háromfős csapatokban mérkőztek meg egymással a magyar nyelv ismeretéből.


            Egy városban, két helyszínen tartották a vetélkedő nagydöntőjét: a IV. osztályos diákok a Kölcsey Ferenc Főgimnázium ebédlőjében versengtek, az V-VIII. és a IX-XII. osztályosok a Református Gimnázium termeiben oldották meg a legjobbaknak szánt feladatokat.
    A Kölcsey ebédlőjében 16 háromtagú csapat volt jelen, érkeztek diákok többek között Kézdivásárhelyről, Csíkszeredából, Marosvásárhelyről, Szászrégenből, Csíkjenőfalváról, Gyergyóditróból, Désről és Brassóból is. A legkisebbek nyelvatni feladatokat oldottak meg, közmondásokkal és azok értelmezésével kapcsolatban kaptak kérdéseket és szépolvasásból is bizonyítottak. A vetélkedők a Napsugár gyermeklap főszerkesztője, Zsigmond Emese volt. A vetélkedő középpontjában egyébként, ahogy a megyei megméretettésen, úgy ezúttal is Mátyás király állt, témájukban a feladatok többsége is hozzá kapcsolódott.
       A Református Gimnáziumban az V-VIII. osztályosok versenyében 10 csapat vett részt, a IX-XII.-esek vetélkedőjében pedig 7 csapat volt jelen - köztük nyíregyházi és hajdúböszörményi triók is voltak. A nagyobbak is nyelvtani kérdéseket, szórejtvényeket kellett megoldaniuk, de a végeredmény kialakulásában nagy szerepe van a pályamunkáknak is, amit a diákok előzőleg otthon állítottak össze. Egy-egy szótár készítése volt a feladat, amely modern vagy idegen kifejezéseket a diákok nyelvezetén, esetenként humoros formában magyaráz meg.
        A Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő döntőjének eredményeit vasárnap hozzák nyilvánosságra, akkor kerül sor az ünnepélyes díjkiosztóra is.

forrás: www.szatmar.ro


____________________________________________________________________


A hétvégén digitális oktatási anyagokkal ismerkedhetnek meg
a tanárok a Kölcseyben


          A hétvégén, május 15-17 között megrendezésre kerülő Magyar Nyelv Napjai rendezvénysorozat egyik meghívott vendége lesz Magyarország egyik legnagyobb digitális oktatási segédanyagokkal foglalkozó kiadója. Pénteken, május 15-én 11 órától a Kölcsey Ferenc Főgimnázium második emeleti multimédia termében mutatja be a kiadó tankönyveit, segédanyagait, illetve digitális tananyagait, 13 illetve 14 órai kezdettel 30 perces bemutatók is lesznek a digitális tananyagok kapcsán.
           A tanítók és magyartanárok a délutáni szakmai konferenciák során tekinthetik meg a bemutatókat, a délelőtt során azonban 11 és 14.30 között szeretettel várnak minden többi tantárgyat oktató érdeklődő pedagógust.
          A bemutatott oktatási segédanyagok témái: alsós matematika, olvasás, írás, nyelvtan, környezet. A V-XII. osztály számára mások mellett matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, történelem, ének, magyar és művészettörténet tantárgyak segédanyagait mutatják majd be.

forrás: www.szatmar.ro


____________________________________________________________________


____________________________________________________________________

Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Verseny
Versenyszabályzat a 2014/2015-ös tanévre


    A verseny célja a diákok anyanyelvi és irodalmi műveltségének gyarapítása. A vetélkedő elvárásrendszerében alapvető követelmény a három korosztálynak megfelelő anyanyelvi műveltség, kreativitás, beszédkészség és a magyar irodalomban, történelemben való tájékozottság. A nyelvi kérdések, feladatok kötődhetnek a verseny helyszínéhez, illetve valamely időszerű irodalmi, történelmi évfordulóhoz, de ez a tematika nem igényel kötelező bibliográfia alapján történő, külön felkészülést, hanem az anyanyelvi műveltséget mérő játékok, feladatok helyes megoldásából kerekedik ki, és a verseny kerete, zene, vetítés, képek, játékvezetői magyarázat teremti meg a sajátos hangulatát.

       A versenyt a Magyar Nyelv Napjai keretében az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (AESZ), a Napsugár gyermeklap, a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület, a rendezvény helyszínét biztosító iskola (2015-ben a Szatmárnémeti Református Gimnázium) és a Szatmár Megyei Tanfel
ügyelőség szervezi, a szaktanfelügyelők és/vagy a módszertani körfelelősök, valamint az erre vállalkozó magyartanárok és tanítók segítségével. A döntő és a magyarországi részvétel szervezésében partnerünk a Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola, Nyíregyháza, és a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium, Hajdúböszörmény.

         A verseny lebonyolítása:
    A vetélkedőt három kategóriában szervezzük: kisiskolások, általános iskolások, középiskolások számára.
     A megmérettetés elsődleges színtere az a tanintézmény, amelyben a versenyzők tanulmányaikat végzik. Itt rendezik meg az iskolai fordulót. A továbbjutó csapatok számára indokolt esetben a megyei tanfelügyelőségek megszervezik a megyei selejtezőt.
       A IV. osztályosok a Napsugár gyermeklap hét lapszámában (szeptembermárcius) közölt anyanyelvi feladatok megoldásával gyűjthetik össze az országos döntőn való részvételhez szükséges pontszámot. Azokban a megyékben, ahol szerveznek anyanyelvi csapatversenyt, e verseny eredményét és a Napsugár-játék pontszámát összesítve dől el, hogy kik a továbbjutók.
     Az általános iskolás és középiskolás csapatoknak a verseny első két fordulójában, adott határidőig, megadott témára egy pályamunkát kell elkészíteniük. Ezek értékelése alapján dönt az iskolai/megyei szakasz zsűrije a csapatok továbbjutásáról.
       Az országos vetélkedőn a IVXII. osztályosok kategóriánként egy-egy csapattal vehetnek részt Arad, Bákó, Beszterce-Naszód, Bihar, Brassó, Fehér, Hargita, Hunyad, Kolozs, Kovászna, Máramaros, Maros, Szatmár, Szeben, Szilágy, Temes megyéből, valamint Bukarestből.
     A magyarországi partnerintézmények részéről három általános és három középiskolás csapat (18 versenyző) kap meghívást.
        A csapatok összetétele: az országos döntőre küldött csapat 3 tagból áll.
        Az egyes megyék
től fennmaradt helyek az érdeklődés függvényében visszaoszthatók.
   Az országos döntőre továbbjutók adatait (név, személyi szám CNP −, osztály, iskola, helység, megye, felkészítő tanár neve, pontszám), a kísérőtanár adatait, valamint a pályamunkát a megyei szervezők 2015. április 5-éig az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (AESZ) irodájába (cím:  aesz@planet.ro) küldik el.
      A IV. osztályosok megyei versenyeiről a szaktanfelügyelőknek 2015. április 5-éig kell tájékoztatniuk a Napsugár szerkesztőségét. Az országos vetélkedőre továbbjutók névsorát 2015. április 20-án tesszük közzé.
        
Az országos döntő helyszíne Szatmárnémeti, Református Gimnázium.
         Időpontja: 2015. május 1417.

       A verseny tematikája: Játék a nyelvvel, játék a nyelvben, játékos nyelv
       Ajánlott könyvészet
       
       IV. osztály:

       
Szólj, szám! A Napsugár gyermeklap anyanyelvi feladatai, Kolozsvár, 2007
       Szép „szerével” A KAV tíz országos döntőjének feladatai, Kolozsvár, 2011
       
       V–VIII. osztály
        Forgács Róbert 2012. Anya – nyelv-ész.Tinta Könyvkiadó, Budapest.
        Forgács Róbert 2008. Anya – nyelv-csavar.Tinta Könyvkiadó, Budapest.
        Grétsy László 2012. Nyelvi játékaink nagykönyve, Tinta Könyvkiadó, Budapest.

       IX–XII. osztály:

       ForgácsRóbert 2012. Anya – nyelv-ész.TintaKönyvkiadó, Budapest.
       ForgácsRóbert 2008. Anya – nyelv-csavar.TintaKönyvkiadó, Budapest.
      Zsemlyei Borbála (szerk.) 2008. Anyanyelvünkért. Dsida Jenő nyelvművelő rovata a Keleti Újságban.                      Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége,Sepsiszentgyörgy

       Pályamunka V-VIII. osztályosok számára
    „Jönnek-mennek a szavak, divatoznak, leáldoznak, el is bújnak, mutatják is magukat, segítenek is,
meg nem is. Ahogy mindig. Ahogy a szél, nem az a fényes, hanem ez a matt, elém fúj szavakat és szövegeket, fogom őket szemrevételezni, ad notam: bolond lyukból bolond szél fúj.”  (Esterházy Péter)
„nincs és nem lehet "teljes" szótár. A szótár csak kagyló, ezzel csak
meregetünk a nyelv tengeréből.”(Kosztolányi Dezső)

      Valóban jönnek-mennek a szavak, állandóan változik, megújul a szókészletünk, régi szavak bújnak „új köntösbe".
     Feladat:
20 szóból álló kisszótár összeállítása a Magyar Értelmező Kéziszótár (Akadémiai Kiadó) mintájára. A „szótárnak” olyan szavakat kell tartalmaznia, amelyek alapjelentéseihez, eddigi megszokott mindennapi értelmükhöz új jelentések társulnak esetleg teljesen eltérő a megszokottól, tréfás, humoros stb. A szótárkészítők elsősorban olyan diáknyelvi, szleng szavakból válogassanak, amelyek már beépültek a hétköznapi nyelvhasználatba, egyre többen használják őket.(Például a zsír szó jelentései)
     A szótárhoz készül
jön kiegészítő jegyzék, amely a rövid szöveges üzenetekben – sms, chat, közösségi háló – használt 10 gyakori rövidítést tartalmazzon magyarázataikkal együtt. (Például mit jelent a nm?)

       Pályamunka IX-XII. osztályosok számára:
    
Dsida Jenőről kevesen tudják, hogy szívügyének tartotta a magyar nyelv pallérozását, amelynek érdekében állandó nyelvművelő rovatot indított a Keleti Újság hasábjain Anyanyelvünkért címen. Ezzel az volt a célja, hogy az olvasóközönséget bevonja a nyelvművelő mozgalomba. „A  Keleti Újság elhatározta, hogy pályázatot hirdet tíz közkeletű idegen szó helyes és értelmileg megfelelő magyar szóval való helyettesítésére. Ezzel a pályázattal kettős célt akarunk elérni. Elsősorban azt, hogy a még nem pótolt vagy a közhasználat által el nem fogadott új szavakkal pótolt idegen szavakat a nagyközönség hozzájárulásával kiküszöbölhessük, másodsorban pedig azt, hogy a pályázathirdetés népszerű formájával általános érdeklődést ébresszünk magyar anyanyelvünk elhanyagolt ügye iránt. ... A szavakon való gondolkodás által olyan szórakozást kívánunk nyújtani olvasóinknak, amely szórakozás egyúttal a nemes és szép ügyet, anyanyelvünk ügyét is előbbre viszi. Minden perc, melyet nyelvünknek szentelünk, a legkisebb figyelem is, melyet szavainkra fordítunk, eredményes és áldásos.”
      A mostani pályázatunk célja Dsidáéhoz hasonló: nem feltétlenül az idegen szavak kiküszöbölését szeretnénk elérni, hanem azt, hogy a diákok tudatosan foglalkozzanak anyanyelvükkel. Ezért pályamunka gyanánt a pályázó csapatoktól egy-egy 20 (a mai nyelvben gyakran használt) idegen szóból álló listát várunk, amelyeknek még nincs magyar megfelelőjük, a versenyzők viszont megalkotják azokat a verseny témájával összhangban: Játék a nyelvvel, játék a nyelvben, játékos nyelv, vagyis játékosan. (Például mi lehetne a Coca Cola magyar neve?)

     Az elektronikus formában bek
üldött pályamunka a jelentkezés feltétele, de az országos versenyen résztvevő csapatoknak a vetélkedőre nyomtatott vagy kézzel írott formában magukkal kell hozniuk a munkájukat.

       A tematikához kapcsolódó szóbeli és írásbeli feladatok mindkét évfolyam számára: helyesírás; helyes ejtés, nyelvhelyesség általában; szókincsfejlesztés, szólások, közmondások; olvasottság; nyelvi találékonyság, játékos szóalkotás; fogalmazókészség.____________________________________________________________________

 
Back to content | Back to main menu