Felhívás - Szatmar megyei magyartanarok egyesulete

Go to content

Main menu:

Felhívás

Országos konferencia

                                                                                                                                                      


SZATMÁR MEGYEI TANFELÜGYELŐSÉG                                                                                                                               KMTKE    


                                                                                                                                                                                       

MAGYARTANÁRI REGIONÁLIS KONFERENCIA
Szatmárnémeti, 2019. november 8-10

KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR IRODALOM EGYSÉGES TANÍTÁSA

„Mind összetartozunk egy gondolatnyi létre”
Páskándi GézaPROGRAM
November 8, péntek
14:00-16:00 Érkezések, regisztráció Cardinal Hotel, Szatmárnémeti, Piața Eroii Revoluției, 5 sz.
16:00-17:00 Megnyitó
Köszöntések
Gál Gyöngyi, magyartanár, szaktanfelügyelő
Pataki Csaba – Szatmári Megyei Tanács elnöke
Călin Durla – Szatmár Megyei Tanfelügyelőség főtanfelügyelője
Kallós Zoltán – Szatmár Megyei Tanfelügyelőség főtanfelügyelő-helyettese
Takaró Mihály – KMTKE elnöke, József Attila-díjas irodalomtörténész
Balázs Attila – Emberi Erőforrások Minisztériuma, Külhoni Köznevelési Főosztály vezetője
Verses, zenés műsor
Fellépnek:
Református Gimnázium diákjai Mátyás Erika zenetanár, Varga Bressel Christiane magyartanár  vezetésével;
Előadások:
 MuzsnayÁrpád, tanár, művelődésszervező, azErdélyiMagyar Közművelődési Egyesület főtanácsosa  - Azutóbbihártomévtizedirodalmikultusz-teremtése a romániaiSzatmármegyében"
17.30 – 18.30 Állófogadás
19.00  Színházi előadás
Harag György Társulat előadása - Szőcs Géza: Raszputyin
http://www.harag.eu/hu/jatekrend/eloadasok.html?eloadas_id=10613

november 9. szombat
7:30-8:30 Reggeli a szálláshelyen
9:00-11:00 Előadások
Fóris Ferenczi Rita, egyetemi docens, Babeș-BolyaiTudományegyetem, PszichológiaésNeveléstudományokKar, Pedagógiaés Alkalmazott DidaktikaIntézet, Kolozsvár - A középiskolai irodalomoktatás kérdéseiről;
TakaróMihály: Irodalomtanítás a 21. században. Kihívásokéslehetőségek.
Demeter Emőke: Azerdélyimagyarirodalomtanítása a tantervtükrében
PéterKrisztina, a KMTKE délvidékiterületirészvezetője - A délvidékimagyarirodalomtanításának lehetőségei
11.00-11.10 Szünet
11.10 – 13.10 Előadások
Liktor Katalin, a KMTKE magyarországiterületirésztvezetője - Meghatározómagyarsorskérdések ábrázolásaJókai Anna regényeiben (Napok, SzegénySudár Anna)
Kiss Beáta, a KMTKE felvidékiterületirészvezetője - DobosLászlóélet- éspályaműve
KirályKatalin, a KMTKE kárpátaljaiterületirészvezetője - VáriFábiánLászló - a kárpátaljai klasszikuskortársköltő
Váradi Izabella, magyartanár, NémethLászlóElméletiLíceumigazgatója - Petőfi-"emlékek" a Gutinlábánál
13.10-13.20 Szünet
13.30 – 13.40 A konferenciaösszegzése, lezárása
13.40 – 14.30Könyvbemutató; FórisFerenczi Rita: Milenne, ha
14:30-15.30 Ebéd
15.30-19:00 Irodalmi kirándulás Szatmárnémeti – Nagykároly –Szatmárnémeti
19:00-20:00 Vacsora
20:00 Borkostoló

november 10. vasárnap
8:00-9:00 Reggeli a szálláshelyen
9:00-11:00 Városnézés, hazautazás (úticsomag)

______________________________________________________________________________________________


          

NEVELÉSI, KUTATÁSI,                                                                                                                                   SZATMÁR MEGYEI
IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM    
                                                                                                              TANFELÜGYELŐSÉG
                                                                                     

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék.

(Albert Einstein)


FELHÍVÁS

A magyar tanítók és a magyar nyelv és irodalom szakos tanárok első közös szakmai konferenciája


       A Nevelési, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium és a Szatmár Megyei Tanfelügyelőség 2012. november 15-17. között konferenciát szervez a magyar tanítók és a  magyar nyelv és irodalom szakos tanárok számára.

       A rendezvény helyszíne: Szatmárnémeti

    Abból a társadalmi valóságból kiindulva, mely már nemcsak az oktatás, hanem a nevelés nemes feladatát is egyre inkább az oktatási intézmények felelősségeként tekinti, fogalmazzuk meg a konferencia általános témáját:

AZ ANYANYELVI OKTATÁS KIHÍVÁSAI A SZAKMAI ÉS TÁRSADALMI PÁRBESZÉDBEN

         A konferencia védnöke: Csehi Árpád Szatmár Megyei Tanács alelnöke

         Meghívott előadók:

        Fóris-Ferenczi Rita
, docens, dr., BBTE, Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet
Oktatásfejlesztés múlt és jövő keresztmetszetében

        Demény Piroska, adjunktus, dr ., BBTE, Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet
Kompetencialapú tantervek az óvodai és elemi oktatásban

    Kádár Annamária,dr. egyetemi adjunktus, BBTE, Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet, Marosvásárhelyi Kihelyezett Tagozat
Mesepszichológia - az EQ fejlesztési lehetőségei mesék által

   Szabó Thalmeiner Noémi, dr. egyetemi adjunktus, BBTE, Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet, Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozat
A pedagógusi szakma aktuális kihívásai

     Végh Balázs Béla, dr. egyetemi adjunktus BBTE, Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet, Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozat
Képversek a magyar gyermekirodalomban

         Duró Zsuzsa dr., egyetemi oktató, Szegedi Tudományegyetem
Tehetségfejlesztés a nevelési-oktatási intézményekben. A tehetséges gyerekek felismerése, fejlesztésének lehetőségei, módszerei, eszközei

     Kádár Edit dr., egyetemi adjunktus, BabeşBolyai Tudományegyetem, Bölcsésztudományi Kar, Magyar Nyelvi és Általános Nyelvészeti Tanszék, Kolozsvár,
Nyelvi nevelés és/vagy nyelvtanítás?

     Pethőné Nagy Csilla, szakvezető tanár, érdemes tankönyvíró, Pécsi Tudományegyetem, Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola "számtalan Szebbnél-szebb gondolat" Egy remix-vers a Z generációra hangolva

         Orbán Gyöngyi, egyetemi tanár, dr. BabeşBolyai Tudományegyetem, Bölcsésztudományi Kar, Magyar Irodalomtudományi Tanszék
Ígérve tanítani (Németh László példája)

       Kereskényi Sándor irodalomtörténész, Szatmár Megyei Múzeum munkatársa
A kortárs irodalom helye az irodalomtanításban. Miért nehéz tanítani Esterházyt?


        Ezen a szakmai fórumon lehetőséget szeretnénk teremteni a különböző tanítási szinteket képviselő pedagógusok számára a párbeszédre, tapasztalatcserére, a közös gondok megvitatására.
        Elsődleges célkitűzésünk a gyakorlat felől megközelíteni az oktatói, nevelői munka kihívásait.
       Ugyanakkor célunk létrehozni egy záródokumentumot, mely valamennyi érintett pedagógus számára az átjárhatóságon alapuló hatékony nevelői munkát segítő elméleti alapvetéseket fogalmaz meg.

     Az előadásokon, műhelygyakorlatokon azon neves szakemberek, valamint új irányokat kereső, kreatív szellemű pedagógusok részvételére számítunk, akik előadásaikkal, érdeklődésükkel új utakat nyitnak, módszereikkel életszerűvé teszik a tanulási folyamatot, majd visszatérve közvetlen környezetükbe hajlandók pedagógustársaikkal megosztani a szerzett ismereteket.


Program


         2012. november 15-e, csütörtök
         12.00 - 15.00 óra érkezés; regisztráció a szatmárnémeti Cardinal Hotelben (Piaţa Eroii Revoluţiei nr. 5)

         15.00 16.00 óra Megnyitó
                                         Helyszín: Szatmárnémeti Északi Színház (Horea út, 3 sz.)

         Beszédet mondanak:

                  Szőcs Domokos vezérigazgató helyettes, Nevelési, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium

                   Borsos Károly László tanácsos, Nevelési, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium

                  Csehi Árpád A Szatmár Megyei Tanács alelnöke

                  Szász Piroska - főtanfelügyelő helyettes, Szatmár Megyei Tanfelügyelőség

                   Pataki Csaba az RMDSZ Szatmár megyei szervezetének elnöke

                  Kereskényi Gábor - az RMDSZ városi szervezetének elnöke

                  Burus Siklódi Botond az RMPSZ országos elnöke

       16.00 16.30 óra - Verses-zenés műsor
       16.30 17.00 óra Kávészünet
       17.00 19.00 óra Előadások
                                       Helyszín: Szatmárnémeti Északi Színház (Horea út, 3 sz.)

                Fóris-Ferenczi Rita, docens, dr., BBTE, Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet Oktatásfejlesztés múlt és jövő keresztmetszetében

              Demény Piroska, adjunktus, dr ., BBTE, Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet
Kompetencialapú tantervek az óvodai és elemi oktatásban


       19.00 órától vacsora

       2012. november 16-a, péntek
       7.00 9.00 óra Reggeli
       9.00 11.00 óra - Előadások

          Kádár Annamária,dr. egyetemi adjunktus, BBTE, Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet, Marosvásárhelyi Kihelyezett Tagozat
Mesepszichológia - az EQ fejlesztési lehetőségei mesék által

         Szabó Thalmeiner Noémi, dr. egyetemi adjunktus, BBTE, Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet, Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozat
A pedagógusi szakma aktuális kihívásai

       Végh Balázs Béla, dr. egyetemi adjunktus BBTE, Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet, Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozat
Képversek a magyar gyermekirodalomban

       11.00 11.30 óra - Kávészünet
       11.30 13.30 óra Előadások

        Duró Zsuzsa dr., egyetemi oktató, Szegedi Tudományegyetem
Tehetségfejlesztés a nevelési-oktatási intézményekben. A tehetséges gyerekek felismerése, fejlesztésének lehetőségei, módszerei, eszközei

       Kádár Edit dr., egyetemi adjunktus, BabeşBolyai Tudományegyetem, Bölcsésztudományi Kar, Magyar Nyelvi és Általános Nyelvészeti Tanszék, Kolozsvár,
Nyelvi nevelés és/vagy nyelvtanítás?

     13.30 15.00 óra - Ebéd
     15.00 16.30 óra Előadás

       Pethőné Nagy Csilla, szakvezető tanár, érdemes tankönyvíró, Pécsi Tudományegyetem, Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola
“számtalan Szebbnél-szebb gondolat”
Egy remix-vers a Z generációra hangolva

     16.30 17.00 óra - Kávészünet
     17.00 19.00 óra Előadások

       Orbán Gyöngyi, egyetemi tanár, dr. BabeşBolyai Tudományegyetem, Bölcsésztudományi Kar, Magyar Irodalomtudományi Tanszék
Ígérve tanítani (Németh László példája)

       Kereskényi Sándor irodalomtörténész, Szatmár Megyei Múzeum munkatársa
A kortárs irodalom helye az irodalomtanításban. Miért nehéz tanítani Esterházyt?

      19.00 20.00 óra - Kerekasztal beszélgetés, következtetések megfogalmazása
      20.00 órától vacsora

      2012. november 17-e, szombat
      7.00 9.00 óra - Reggeli
      9.00 11. 00 óra A konferencia záródokumentumának aláírása
    11.00 - 12.00 óra Sajtótájékoztató, kávészünet
    13.00 - 14.00  óra Ebéd
                 14.00 óra - Városnézés
                 15.00 óra - Hazautazás


                                              


 
Back to content | Back to main menu